Alle former for vagt og sikkerhedsservice

Sommerhustilsyn

Vi oplever ofte at sommerhuse står forladt hen en stor del af året. Derfor er det vigtigt at holde det under opsyn.

GTS kontrollerer dit sommerhus på forskellige dage og tider, så tyvene aldrig kan vide, hvornår vi er der.

Ved et tilsyn kontrolleres det, at vinduer og døre er lukkede, låste og intakte, og vi sikrer at der ikke er sket ydre skader på huset. Ønsker du en anden form for rundering af din ejendom, så ring og fortæl om dine behov, så finder vi en løsning som passer til dig.

Hvis dit sommerhus har været udsat for indbrud, får du straks besked. Derudover sørger vi for, at dit sommerhus bliver professionelt afdækket, så det forsikringsmæssigt er forsvarligt i tilfælde af, at der skulle komme flere uanmeldte besøg på ejendommen.

Læs mere under Hvis skaden er sket Klik her

Efter hvert tilsyn afleveres en kontrolrapport i postkassen.

Det er efter aftale med dig som kunde, hvor ofte der skal være tilsyn.

Der sættes tydelige mærkater op, der viser at vi fører tilsyn med sommerhuset.

Hvis halvdelen af husene på din vej er tilknyttet vores tilsyn gives 25% rabat på vores service.

Ring til os og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig eller din virksomhed.
Tlf. 50 60 79 79
kontakt@gtservice.dk