Alle former for vagt og sikkerhedsservice

Sikring af din virksomhed

Det at vi er ISO 9001: 2008 certificeret og medlem af Sikkerhedsbranchen betyder, at vi har en lang række internationale standardkrav vi som vagtselskab skal leve op til. Det betyder at du som kunde er garanteret en høj og ensartet kvalitet.

Vi har erfaring med at runderingsvagter er til stor gavn for de enkelte virksomheder. Sikkerhedsvagten vil gennemgå virksomheden f.eks. kontrolleres der for åbne vinduer og ulåste døre. Det er efter aftale med den enkelte kunde, hvor ofte der skal være tilsyn med den enkelte virksomhed.

Der sættes tydelige mærkater op, der viser at vi fører tilsyn med din virksomhed.

Overfaldsalarm

En overfaldsalarm kan i visse situationer være fordelagtig. En overfaldsalarm øger sikkerheden markant og er velegnet til både butikker, kontorer og lagerbygninger.
Med en overfaldsalarm kan du skabe et trygt arbejdsmiljø til glæde for både medarbejdere og kunder.

Der stilles særlige krav til grunduddannelsen af vores vagter, samt til deres efteruddannelsen.
Ligeledes bliver vores vagter grundigt informeret om relevant lovgivning. Dette kunne f.eks. være ved brug af TV-overvågning .

Ring til os og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig eller din virksomhed.
Tlf. 50 60 79 79
kontakt@gtservice.dk